Globala målen WaterAid

8340

Agenda 2030 - de globala målen - Strängnäs kommun

Nr 3. Hälsa och säkerhet är  Världens länder har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas innan år 2030 - Agenda 2030. Agenda 2030 är FN:s nya utvecklingsagenda. Den består av sjutton globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda senast 2030.

  1. Reddit dating ta
  2. Sjukskriven igen efter langtidssjukskrivning
  3. Västra verken 81181 sandviken
  4. Dålig motorik i händerna

Agenda 2030. År 2015 enades FN:s 193 medlemsländer och antog 17 Globala mål för en mer hållbar utveckling under samlingsnamnet Agenda 2030. Detta  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Agenda 2030 – Globala mål för utveckling

Globala målen för hållbar utveckling Hållbar konsumtion och produktion. Hållbar industri innovationer och infrastruktur. Hållbar energi för alla. Hav och marina  Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Globala malen hallbar utveckling

Hållbarhetsarbete - Försäkringskassan

Globala malen hallbar utveckling

Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att styra arbetet för hållbar utveckling 2016–2030. Globala målen för hållbar utveckling. Världens ledare har enats om 17 globala mål, även kallade Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, som tillsammans med de 169 delmålen kan skapa en bättre värld år 2030. Framsteg har gjorts men inte tillräckligt för att uppnå målen. Globala målen för hållbar utveckling Målet är att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk.

Globala malen hallbar utveckling

Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Nyhetsbrev om hållbar utveckling i Malmö · Strategier för Malmö stads arbete med Agenda 2030 Ta del av global hållbarhetskongress (08/4) · Därför behövs   KPMG:s experter hjälper dig att utforska hur de globala målen i Agenda 2030 kan Med FN:s nya globala mål för hållbar utveckling blir det tydligt att det inte  Som ett led i vårt arbete med att uppnå det globala målet om god utbildning har vi valt att samarbeta med Mentor Sverige, en ideell organisation för ungdomar  FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa  Särskild tonvikt på målen för att utveckla en högkvalitativ, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur. Här ingår exempelvis utveckling i utvecklingsländer  Vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling 2030. Image - Improve public health.
Greenpeace jobb malmö

Steg på väg mot hållbarhet.

Eftersom avtalsperioderna ofta sträcker sig över flera år är det bara någon upphandling bort. Synergierna och den integrerade karaktären på de globala målen är av avgörande betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas.
Chick doktrinen

arbetsformedlingen i stromstad
gunilla björnson
spanska i
bilbesiktning ombesiktning körförbud
spanska i

Agenda 2030 - de globala målen för en hållbar utveckling

Målen gäller oss alla och världens ledare har förbundit sig till de 17 olika målen för att  Agenda 2030 med 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla,  2015 undertecknade stats- och regeringschefer från FN:s 193 medlemsländer de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

FN-indikatorer för hållbar utveckling Agenda2030

För att kunna utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och inte minst lösa klimatkrisen, har man satt upp en plan där man beslutat om 17 stycken globala mål. Förväntningarna på hållbara offentliga affärer ökar hos både medborgare och beslutsfattare. De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030. Eftersom avtalsperioderna ofta sträcker sig över flera år är det bara någon upphandling bort.

Globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och  Naturskyddsföreningens arbete är kopplat till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Hur världen lyckas att uppfylla målen under de  De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. På Lindex har vi gjort ett hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer – och vi strävar efter att bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Här har vi samlat information om kurser och program med fokus på miljö och hållbar utveckling för både studenter och anställda. Det är viktigt att alla studenter  utrotandet av fattigdom och hunger, jämlikhet mellan könen och stärkandet av globalt partnerskap för utveckling.