Filosofie kandidatexamen, huvudområde företagsekonomi

1027

En unik examen - Linköpings universitet

För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet. Följande examina utfärdas enligt 1993 års examensordning (omfattningen anges här i form av poäng, där 1 poäng motsvarar 1,5 högskolepoäng). Dokumenten öppnas i ny flik. Högskoleexamen (PDF 180 kB) Filosofie kandidatexamen (PDF 193 kB) Filosofie magisterexamen (PDF 194 kB) Ekonomie kandidatexamen (PDF 217 kB) Filosofie kandidatexamen är en examen på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng.

  1. Ungefär tecken kortkommando
  2. Valuta rand omrekenen
  3. Vad händer i sundsvall i helgen

Det finns två olika examina för dem som väljer att läsa Statsvetenskap som huvudområde: Poäng för tillgodoräknade kurser summeras inte till de poängen som man harläst vid LiU utan de poängen redovisas separat. Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap Huvudämnen: Informatik/Informationssystem Lokal tillämpningsregel: 20 poäng övrigt Filosofie magisterexamen i systemvetenskap Huvudämnen: Informatik/Informationssystem Lokal tillämpningsregel: 100 poäng Informatik/Informationssystem 15 poäng företagsekonomi 10 poäng statistik/matematik 5 Filosofie Kandidatexamen Att leva med diabetes typ 1- En litteraturöversikt om barn och ungdomar samt deras föräldrars upplevelser Living with diabetes type 1- A literature review on children and young people as well as their parents’ experiences Författare: Malin … RESTAURANG- OCH MÅLTIDSKUNSKAP, 120 POÄNG Restaurant and Culinary Arts Programme, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällskunskap 2002-12-03. 1. ALLMÄNT Programmet Restaurang och måltidskunskap omfattar 120 poäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen. Studierna leder till filosofie kandidatexamen. Programmet är tvärvetenskapligt genom att kombin… Portugisiska med inriktning på Latinamerika är ett 3-årigt utbildningsprogram som omfattar 80 poäng i portugisiska och 40 poäng i latinamerikakunskap.

Kandidatexamen, Högskoleexamen, Magisterexamen

Beroende på val av huvudområde år två och tre förbereder programmet dig för arbete bland annat inom uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv. Filosofie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Arts.

Filosofie kandidatexamen poäng

Grundnivå - Högskolan i Borås

Filosofie kandidatexamen poäng

I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet. 2020-02-05 Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier inom huvudområdet som ska finnas inom samhällsvetenskaplig eller humanistisk fakultet. Resterande 90 hp är valfria. Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap/Bachelor of Legal Science. Juris magisterexamen/ Master of Laws (60 credits.

Filosofie kandidatexamen poäng

1. ALLMÄNT Programmet Restaurang och måltidskunskap omfattar 120 poäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen. Studierna leder till filosofie kandidatexamen. Programmet är tvärvetenskapligt genom att kombin… Portugisiska med inriktning på Latinamerika är ett 3-årigt utbildningsprogram som omfattar 80 poäng i portugisiska och 40 poäng i latinamerikakunskap. Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap Huvudämnen: Informatik/Informationssystem Lokal tillämpningsregel: 20 poäng övrigt Filosofie magisterexamen i systemvetenskap Huvudämnen: Informatik/Informationssystem Lokal tillämpningsregel: 100 poäng Informatik/Informationssystem 15 poäng företagsekonomi 10 poäng statistik/matematik 5 Examen: Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2 En kandidatexamen enligt äldre bestämmelser kan omfatta mer än 120 poäng.
Köpebrev fastighet finland

Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier inom huvudområdet som ska finnas inom samhällsvetenskaplig eller humanistisk fakultet.

Examen: Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi., 180 hp. Ansök hos  Exakt samma antal poäng, på exakt samma akademiska nivå kan alltså leda till helt olika examina. En ämneslärarstudent vid ett universitet får ut  Jag vill dels ta ut min filosofie kandidatexamen (med inriktning på socialt Om jag vill läsa sociologi i framtiden, finns det en poäng att byta ut  Byte av nivå från kandidatnivån till magisternivån innebär att den studerande en högre högskoleexamen på 120 studiepoäng (filosofie/teologie magister) eller  som huvudområde för Filosofie masterexamen (2019/1383). Det sammanlagda poängtalet för de självständiga arbetena måste dock.
Sharialagar i europa

kriminalvården kvinnoanstalt
swedex testtillfällen
jens hulten kriminell
jobb sweden rock
habilitering och hälsa bromma

Olika typer av examen - Utbildningssidan

Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier på minst 90 högskolepoäng. I huvudområdet ska minst 30 högskolepoäng på G2-nivå (C-nivå), varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, ingå. Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet. Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; eller baccalaureus artium, förkortat B.A. eller A.B.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet.

Högskole- kandidat- magister- master- och yrkesexamen

Obligatoriska kurser, 90 hp: Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp Till ansökan Översikt Under dina studier studerar du främst huvudområdet omvårdnad, men … Kandidatexamen.Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning. Flera av dessa examina motsvarar engelsk bachelorexamen (Bachelor of Arts/Science), en del motsvarar engelsk masterexamen . Den som inte uppfyller behörighetskraven för programmet (t ex inte har en filosofie kandidatexamen) men ändå vill gå utbildningen kan i vissa fall söka till fristående kurs.

Examenstitel: Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne Degree of Bachelor in Social Science with a major in Business Administration Filosofie kandidatexamen. Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciellt krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Examenstitel: Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne (översätts) Bachelor of Social Science with a major in Business Administration Filosofie magisterexamen En filosofie kandidatexamen kan avläggas efter högskolestudier om minst 180 högskolepoäng (120 akademiska poäng) varav minst 90 högskolepoäng (60 akademiska poäng) i ett huvudämne. Vid vissa lärosäten krävs även ett minsta antal poäng i ett särskilt angivet biämne.