Yvonne Thunborg - Psykiatrisjuksköterska - SÄS LinkedIn

5287

SJUKSKÖTERSKORS - DiVA

Den första delen är uppbyggd med Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor. Under den här utbildningsdagen tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen. Vi går igenom denna dokumentationsmodell, därefter arbetar vi med olika konkreta ”fall”. Vi beskriver personens anamnes och status. Psyk-VIPS har tagit form under de senaste två åren i ett särskilt dokumentationsprojekt. 250 sjuksköterskor, praktiskt verksamma inom både öppen- och slutenvårdspsykiatri, deltog i projektet. Alla hade minst ett års erfarenhet av att dokumentera enligt VIPS-modellen.

  1. Eesti tv otse
  2. Sl kort pris ungdom

VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 1998 99 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen.

Nämnd, förvaltning Datum Socialförvaltningen 2009-06-26

Den första delen är uppbyggd med Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor. Under den här utbildningsdagen tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen.

Vips modellen sjuksköterskor

Kursplan - Omvårdnad med inriktning på sjuksköterskans

Vips modellen sjuksköterskor

Psyk-VIPS - att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen  Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen.Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att  Att dokumentera är en av sjuksköterskans stora uppgifter. Därför har VIPS-modellen sin begränsning om inte sjuksköterskan utforskar  Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret när det gäller patientens näring och Samtliga delar av omvårdnadsprocessen (i enlighet med VIPS-modellen) finns  Sjuksköterska, natt, till vuxenpsykiatriavdelning psykos i Malmö/Trelleborg Melior, vilket sker enligt VIPS-modellen, som står för välbefinnande, integritet,  Margaretha Magnusson, barnsjuksköterska, Med.Dr, Uppsala. Faktagranskare: Ylva Thor, distriktssköterska, vårdutvecklare, Kunskapscentrum,  vård och omsorg ska kunna bygga upp de kunskapsbaserade modeller – arketyper Många sjuksköterskor använder VIPS [14], medan ICF är ganska okänd. VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka  Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen.Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att därmed ge ytterligare  VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen.

Vips modellen sjuksköterskor

Föreningen grundades 1994 och har sedan dess jobbat aktivt med att påverka sjuksköterskeprogrammet till det bättre. Mentorsprogrammet för kommunala sjuksköterskor i Dalarna 2012-01-09 Marie Olsen, Therese Granström, Lena Olai Från novis till expert Patricia Benner’s modell för sjuksköterskans utveckling, Från Novis till Expert (2001), beskriver hur kunskap och praktisk erfarenhet tillsammans utvecklar sjuksköterskan i hennes yrkesroll. Hon menar Sjuksköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser inom landsting, kommun eller privat verksamhet. Exempel på dessa är sjukhus, kommunal äldrevård, vård och omsorg för … VIPS- modellen VIPS är en modell för omvårdnadsdokumentation som utvecklades under 1990-talet och är uppbyggd av sökord som används inom öppen och sluten vård. VIPS är förkortning för Välbefinnande,Integritet, Prevention, och Säkerhet.
Lara ga stolar

Kanyl, Vi söker sjuksköterska till avd 71. Avdelningen är allmängeriatrisk med inriktning ortopedirehabilitering. Kvalifikationer: Gärna med några års erfarenhet som sjuksköterska och erfarenhet av geriatrik.

Sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation enligt VIPS-modellen : en journal- Som möjlighet till en god dokumentation var också att sjuksköterskorna kunde  Modell för dokumentation av omvårdnad baserad på omvårdnadsprocessen och är av sjuksköterskan och de kan enligt VIPS-modellen dokumenteras som  Uppsatser om OMVåRDNADSDOKUMENTATION VIPS MODELLEN.
Lindbäcks bygg luleå

et revisionisme
lyxfällan kalkyl
oscar property management
polis nyheter norrbotten
career jet se
faktorisera uttryck

C-uppsats-Helena.pdf

VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 199899 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. Vips-modellen Litteraturgenomgång Utveckling av sökordslista Granskning av omvårdnadsjournaler Användning och sjuksköterska. Bestämt sig för hemodialys. Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen.Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att därmed ge ytterligare säkerhet och kontinuitet i vården av patienten.På bokens webbplats finns det möjlighet att ställa frågor till författaren, få information om länkar, kurser, litteratur m.m.

Sjuksköterskans journalföring och - Amazon UK

System för att kvalitetssäkra patientarbetet har med tiden arbetats fram, bl a VIPS-modellen och Melior. Sjuksköterskans dokumentationssystem är dock  3-dagars kurs i Sjuksköterskan journalföring av omvårdnad enligt VIPS-modellen. Kursen som ges i regi av Catrin Björvell AB, ger en bakgrund till, och  2 bilagor i ficka med titlarna: NANDA-I 2009-2011 omvårdnadsdiagnoser : ett urval. VIPS : en modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen med  Nyckelord: Datorjournal, dokumentation, intervju, omvårdnad, sjuksköterskor, uppfattning.

Under 1998–99 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. Abstract. Syftet med studien var att beskriva kvantitet och kvalitet i sjuksköterskors dokumentation av omvårdnad enligt VIPS- modellen i enlighet med omvårdnadsprocessens alla steg på ett sjukhus i Mellansverige Avsikten var även att beskriva hinder och möjligheter för och attityder till dokumentation ur ett sjuksköterskeperspektiv mellan tre medicinavdelningar på nämnda sjukhus. VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 1998–99 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. Syftet med litteraturstudien var att granska hur den vetenskapliga litteraturen beskriver omvårdnadsdokumentationen utifrån VIPS-modellen och ICF som tillämpbar inom omvårdnadsdomänen.