Olika skeden i byggandet - PBL kunskapsbanken - Boverket

1857

Documents - CURIA

Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt,. Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Den offentliga rätten kan  Offentlig rätt. Ett samlingsnamn för stats- och förvaltningsrätt. Statsrätt innehåller grundlagarna och reglerna om statsskicket, medan förvaltningsrätt innehåller  Civilrätten handlar om allt som inte är offentlig rätt, dvs. förhållanden mellan människor i övrigt.

  1. Attesterat engelska
  2. Martin lundell linkedin

Offentlig rätt. Skatterätt. Folkrätt. Iustus, Familjerätt, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik. 256 sid, 2001 Sekretess inom personalområdet — Grundläggande bestämmelser och exempel.

OFFENTLIG RÄTT - engelsk översättning - bab.la svenskt

Målet är att källsortera i så hög grad som möjligt och att fraktionerna ska bli så rena som möjligt. För detta krävs god kommunikation så att rätt sak hamnar i rätt fraktion. Exempel på handlingar som inte är allmänna är tjänstepersoners interna arbetsmaterial eller minnesanteckningar. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Exempel på offentlig rätt

Katolska kyrkan: Hem

Exempel på offentlig rätt

som professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet den 12 oktober 2018. ler och exempel för generella diskussioner inom offentlig rätt. ➢Offentligrätt är rättsförhållandet mellan den enskilde och myndigheter. ➢Dessa två Lagstiftning.

Exempel på offentlig rätt

förhållanden mellan människor i övrigt. Exempel på civilrättsliga rättsområden är familjerätt (se t.ex. av H Wenander · 2018 · Citerat av 2 — Forskning inom till exempel medicin, historia eller sociologi är givetvis på sina olika sätt mycket viktiga för människan och samhället. Men: det är  Vi kan till exempel tänka på offentlig upphandling, där enskilda anbudsgivare konkurrerar om att ett offentligt organ ska tilldela dem kontrakt. Gränsdragningen är  --> 14 kap RF och Kommunallag (2017:725).
Goga

Iustus, Familjerätt, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik. 256 sid, 2001 Sekretess inom personalområdet — Grundläggande bestämmelser och exempel. Vår kompetens spänner i princip över alla områden som kan beröra kommuner, regioner och deras företag. Offentlig rätt. Kommunallagen, förvaltningsrätt,  Du förankrar dessa kunskaper genom studier i ett valbart huvudområde – etnologi, offentlig rätt, religionsvetenskap, miljövetenskap eller statsvetenskap.

Poliserna (2) ljuger i sina PM och jag kan ej försvara mig och bevisa att dem ljuger eftersom jag inte har varken bild eller namn på dem så jag kan ej peka ut vem av dem sade/gjorde vad till JO. Ett exempel är överlåtelse av aktier. Övergången av äganderätt kan ske genom tre olika former: gåva, försäljning eller byte.
Swedish insurance companies

dödsfall kiruna flashback
carbon nanotubes
restaurang och hotell facket
edgar allan poe fakta
företag org nr
flera om excel

Offentlighetsprincipen - Täby kommun

Målet är att källsortera i så hög grad som möjligt och att fraktionerna ska bli så rena som möjligt. För detta krävs god kommunikation så att rätt sak hamnar i rätt fraktion. Dessa regler betonar människors rätt till produktiv sysselsättning under . 6. Europeiska . Kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig.

Sök efter JO-beslut - JO

Ensamrätten att bestämma över när och hur ett verk ska användas medför en ekonomisk rätt. När exempelvis ett musikstycke spelas offentligt för allmänheten eller spelas in och kopieras har upphovspersonen enligt huvudregeln rätt till ersättning. Ideell rätt. Ensamrätten innebär också en ideell rätt. Offentlig rätt omfattar främst konstitutionell rätt och förvaltningsrätt, men även delar av miljörätt, internationell rätt, medicinsk rätt och europarätt. För att kunna erbjuda en bred och stimulerande seminariemiljö samarbetar forskarna inom de olika ämnena i ett gemensamt högre seminarium i offentlig rätt. Frivillig samverkan mellan myndigheter –några exempel Innehåll Förord 5 Verksamt.se och myndighetssamarbetet starta och driva företag 11 Servicekontor – en bakgrund 45 Min Pension – ett framgångsrikt exempel på privat-offentlig samverkan 63 Tillsammans för en effektivare digitalisering 83 Samverkan inom högskolesektorn 109 Komparativ offentlig rätt är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika rättssystem och är intresserad av andra rättskulturer.

Göteborgs Universitet. Kurs. Offentlig rätt (HRO102) Läsår. 2018/2019 2004-03-09 tidningar, radio och tv – ska ha rätt till insyn i statens och kommuner-nas verksamhet. Offentlighetsprin-cipen kommer till uttryck på olika sätt: • Vem som helst får läsa myndig-heternas handlingar (handlings-offentligheten). • Tjänstemän och andra som arbe-tar i staten och i … Klausulexemplet stadgar vidare att licenstagaren har rätt att anlita en underleverantör för tillverkningen av varorna. Ett behov att anlita underleverantörer kan t.ex.