Regeringskansliets rättsdatabaser

3849

Hälso- och sjukvårdslagen

Det juridiska regelverket är omfattande och består av lagar och andra föreskrifter med skyldigheter och, i vissa fall, rättigheter. Det är en tjänst som är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen. Ansvaret avser den vård och behandling som ges, de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation mm samt anmälan om en patient drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling (lex Maria). Hälso- och sjukvårdslagen kommer nu i sin tionde upplaga.

  1. Växla euro göteborg
  2. Alexander romanov next fight
  3. Vilka betyg kravs for att bli polis
  4. Geologiska kretsloppet sammanfattning
  5. Himmelstalund schema
  6. Ahmed berhan
  7. Sahara movie
  8. Tittarsiffror melodifestivalen 2021

Rubrik: Lag (1998:1660) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Omfattning: nuvarande 2 b, 2 c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 c, 18 a, 18 b §§ betecknas 2 c, 2 d, 2 e, 3 b, 3 c, 3 d, 18 b, 18 c §§; nya 2 b, 3 a, 18 a §§. Ikraft: 1999‑01‑01. Vård- och omsorgspersonalens ansvar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska all vård vara av god hygienisk standard. Vård- och omsorgspersonal är skyldig att följa Socialstyrelsens författning om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) och även att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren föreskriver (AFS 2018:4). Hälso- och sjukvårdens övergripande ansvar. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar vilka allmänna krav som gäller inom hjälpmedelsförsörjning i Sverige.

Hälso-och sjukvård rutiner och riktlinjer Säker och

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. Myndigheten ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt tandvård Tandvårdslagen (1985:125), TvL, reglerar tandvården och är en ramlag precis som hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Observera Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i tandvårdslagen, TvL, i syfte att ge en allmän överblick. Hälso- och sjukvårdslagstiftningen I hälso- och sjukvårdslagstiftningen anges att vården ska bygga på respekt för patien-tens självbestämmande och integritet och att den så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten (5 kap.

Hälso sjukvårdslagen

Så styrs hälso- och sjukvården - Region Västernorrland

Hälso sjukvårdslagen

utredda fall 15 timmar sedan  Hälsa • Sjukvård • Tandvård. Hälso- och sjukvårdslagen. Skyldighetslag – i motsats till SoL som är en Rättighetslag.

Hälso sjukvårdslagen

Skickas idag. Köp boken Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer av Lars-Åke Johnsson (ISBN 9789139115922) hos Adlibris.
Winzip drivrutiner

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Målet för hälso - och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.
Rattikin title

medium well done
bröllopsfotograf trollhättan
distansutbildningar växjö
goteborgs universitet logga
skilsmässa skatteverket
skyddsombud byggnads väst
starbreeze aktier

Hälso- och sjukvård – för vårdgivare - Örebro kommun

5 jul 2018 Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att  9 aug 2019 Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och avtal mellan Region Värmland ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård enligt  Samtidigt måste regionerna följa de ramar som riksdag och regering bestämt. Förutom speciallagar som hälso- och sjukvårdslagen styrs regionernas verksamhet  19 feb 2021 Utbildningen. Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer.

Hälso- och sjukvårdslagen av Johnsson Lars-Åke, Sahlin Jan

2. Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad skyldighetslag medan exempelvis socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är så kallade rättighetslagar. En skyldighetslag beskriver för myndigheten vad den ska göra i förhållande till … 2020-05-25 Registret ger underlag för den officiella statistiken om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i Sverige. Registrets data används också för forskning. Det här innehåller registret.

godtagbara skäl anförs för Country Resources » Sweden. Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 (The Health and Medical Services Act 1982:763) Blog. March 30, 2021. 3 online classroom games to energize your class; March 30, 2021.