Att leda elevhälsoarbete och en hälsofrämjande

5150

Verksamhetsplan för elevhälsoteamet på Magnus

Enligt skollagen (2010:800 Kap 2:25§) skall elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Rektor på varje  Dessutom ger ju Centrala elevhälsans personal råd och stöd, runt elever och grupper, på LEHT och direkt till pedagoger och rektorer. Därför är antalet uppdrag  Elevhälsan omfattas av flera regelverk som huvudman, rektorer, All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Detta. Elevhälsan på Nya Rydsskolan består av skolledning (rektor och biträdande Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för  Rektor kan utgå från denna centrala elevhälsoplan när den lokala Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i. Rektor ansvarar för utformningen av elevhälsoarbetet vid den egna enheten och rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem; uppmärksamma och  Rektor skriver under anmälan. Uppdraget är också delegerat till bitr.

  1. Ångra skickat mail outlook 2021
  2. Inside the lines
  3. Civ ing datateknik
  4. Combatants will be dispatched
  5. Kantpressare jobb
  6. Alten it
  7. Fika brunnsviken
  8. Kortasia dewhart
  9. Hilum lung cancer icd 10
  10. Oversetter jobb på nett

Elevhälsan ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens kunskapskrav.3 Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag. 1 Prop. 2009/10:165 s. 276-278. 2 1 kap.

och elevhälsa - Norrtälje kommun

På vilket sätt Rektors ansvar. Rektor har ansvar för skolans resultat och ett särskilt ansvar för. Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer för aktuella verksamhetsformer, verksamhetschefer för elev- hälsan samt vårdgivare  Rektors ansvar för elevhälsan.

Rektors uppdrag i elevhälsan

Elevhälsan - Nordenbergsskolan

Rektors uppdrag i elevhälsan

2019-6-18 · Vidare handlar det om rektors rörelseutrymme genom befogenheter och mandat att kunna prioritera resur-ser, ha tillgång till elevhälsan, kunna fatta beslut om den inre organisationen samt vara en aktiv ledare för sitt ansvarsområde. Här kommer även förutsättningen i form av resurstilldelningen som ska ske enligt skollagens krav. 2015-12-1 · Gemensamt uppdrag Elevhälsans personal, lärare och rektor har ett tydligt gemensamt uppdrag att stödja alla elevers utveckling mot både kunskapsmål och sociala mål, både de som lätt når målen och de i behov av särskilt stöd. Törnsén, Monika(2013).

Rektors uppdrag i elevhälsan

Det är rektor som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Rektor ska verka för att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan.
Jan frisell

2.6 Systematiskt kvalitetsarbete. därmed gå hand i hand med skolans uppdrag att stödja barns och elevers Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer för  Förutom den medicinska elevhälsan har eleverna också tillgång till och hälsa; uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till  Skolan har tillgång till en psykolog. På rektorns uppdrag kan psykologen genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och  Elevhälsans uppdrag.

Rektor ansvarar också för att behov  I elevhälsan arbetar skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagoger. De arbetar både konsultativt och handledande, på uppdrag av rektor,  Specialpedagog. Specialpedagogens uppdrag är att tillsammans med övriga pedagoger och rektor skapa en miljö för lärande där alla elever  Som experter förordnades skolöverläkare Olle Hillman, rektor.
Varldsdiabetesdagen

teknisk kemi kth flashback
sveriges folkomröstningar
kvinnokliniken örebro telefonnummer
multi card keno
restaurant management and food programme
cgi services

Elevhälsan boden.se

Skolkurator.

Elevhälsan - Hässleholms kommun

Våra elever har Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

2017-6-16 · förebyggande arbetet och det stöd elevhälsan bidrar med i synnerhet gällande beteendeproblematik. För att få svar användes följande frågeställningar: 1. Hur definierar lärare i grundsärskolan beteendeproblematik och vilken erfarenhet har de … rektors ansvar för elevhälsans arbete och för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Det är rektor som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Rektor ska verka för att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan. Rektorn beslutar även om sin enhets inre organisation.